Stomatologia Skórzewo, Stomatolog Skórzewo, Wybielanie zębów, Endodoncja, Implanty, Protetyka. Zapraszamy do nowo otwartego gabinetu stomatologicznego w Skórzewie
Strona głównaProjekty UnijneRejestracja online nfzKontakt

Projekty Unijne

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Zakup tomografu stomatologicznego 3D” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

Opis operacji:

Operacja będzie polegała na zakupieniu tomografu komputerowego. Komputerowa tomografia zębów jest obecnie najbardziej precyzyjnym badaniem wykorzystywanym do planowania zabiegów stomatologicznych. Badanie tomografii pozwala uzyskać rzeczywisty obraz tkanek pacjenta, dzięki czemu lekarz jest w stanie szczegółowo zaplanować procedurę leczenia. Precyzyjnie zaplanowane zabiegi są bezpieczne i mało inwazyjne. Dla realizacji operacji konieczne jest utworzenie dodatkowego etatu. Zatrudniony zostanie pracownik na stanowisku pomoc dentystyczna.Do obowiązków nowozatrududnionego pracownika będzie należało przede wszystkim: rejestracja pacjenta, ustawienie parametrów programu, wybór pola skanowania.

Cel operacji: Rozwój firmy poprzez wprowadzenie nowoczesnej metody świadczenia usług stomatologicznych w zakresie wykonywania zdjęć tomografem komputerowym.

Planowane wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji:
- Liczba utworzonych miejsc pracy- l etat.
- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa- 1 szt.

Operacja realizowana we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Źródło”, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Doposażenie gabinetu stomatologicznego” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Opis operacji:

Operacja polega na zakupie wysokospecjalistycznego skanera stomatologicznego wewnątrzustnego do precyzyjnego odczytu warunków w jamie ustnej pacjenta, tworząc trójwymiarowy obraz uzębienia na monitorze, by uzyskać najlepsze efekty i dopasowanie wykonywanego później w laboratorium uzupełnienia. Dla realizacji operacji konieczne jest utworzenie dodatkowego etatu dla pracownika na stanowisku pomoc dentystyczna.

Cel operacji: Rozwój firmy MICHAŁ GARBAREK PRAKTYKA DENTYSTYCZNA na obszarze wiejskim, poprzez wprowadzenie nowoczesnej metody świadczenia usług stomatologicznych w zakresie wykonywania wysokospecjalistycznych skanów wewnątrzustnych metodą cyfrową oraz zwiększenie zysku z działalności, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń i potencjału.

Planowane wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji:
- Liczba utworzonych miejsc pracy- l etat.
- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa- 1 szt.

Operacja realizowana we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Źródło”, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.