Stomatologia Skórzewo, Stomatolog Skórzewo, Wybielanie zębów, Endodoncja, Implanty, Protetyka. Zapraszamy do nowo otwartego gabinetu stomatologicznego w Skórzewie
Strona głównaProjekty UnijneRejestracja online nfzKontakt

Projekty Unijne

W dniu 05 czerwca 2017 roku została podpisana Umowa przyznania pomocy NR 00247-6935-UM1510362/17 w ramach realizacji operacji pn. „Doposażenie gabinetu stomatologicznego”.

Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działa Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich a Michałem Garbarkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Michał Garbarek Praktyka Dentystyczna.

Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Rozwój gospodarczy na obszarze wiejskim poprzez wprowadzenie nowoczesnej metody świadczenia usług stomatologicznych w zakresie wykonywania wysokospecjalistycznych skanów wewnątrzustnych metodą cyfrową.

Beneficjentowi została przyznana pomoc w wysokości 100,000 zł.  Operacja będzie realizowana w okresie od 2017 roku do 2022 roku na obszarze gminy Dopiewo. Środki zostały pozyskane za pośrednictwem stowarzyszenia o nazwie Lokalna grupa Działania „Źródło” z siedzibą w Buku.


Zapytanie ofertowe

Zapytanie sprzęt

Tomograf stomatologiczny 3d